Συνεργασία Santair AE και SYNECTICS

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα και η εξέλιξη της τεχνολογίας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ανοίγουν νέα μονοπάτια για τη Santair.

Με στόχο πάντα να προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους ασθενείς,  η εταιρία μας επενδύει στη νέα τεχνολογία και διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της.

Για να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα η Santair αποφάσισε να εκσυγχρονίσει τα πληροφοριακά  της συστήματα, επιλέγοντας τη SYNECTICS.

Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της SYNECTICS θα εξασφαλίσει  για την εταιρία μας τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Έτσι η νέα πλατφόρμα λογισμικού θα βελτιώσει τις υπηρεσίες υποστήριξης και service προς τους πελάτες.

Η Santair από το 1997 έως και σήμερα επιλέγει τους καλύτερους συνεργάτες προκειμένου να είναι ανταγωνιστική αλλά και πρωτοπόρος, με στόχο να ξεχωρίζει πάντα για τις υπηρεσίες και τα αγαθά της στην ελληνική αγορά.