Τελευταία Νέα

Η πρώτη στην Ελλάδα ψηφιακή Modular χειρουργική αίθουσα

Η πρώτη στην Ελλάδα ψηφιακή Modular χειρουργική αίθουσα

Η πιο καινοτόμα και αξιόπιστη λύση για τα νοσοκομεία

Η εταιρεία SANTAIR ΑΕ, ολοκλήρωσε την  κατασκευή της πιο εξελιγμένης ψηφιακής χειρουργικής αίθουσας Modular τοιχοποιίας στο Ιασώ.  Η αίθουσα  ενσωματώνει την απαιτούμενη τεχνολογία και τον πλέον σύγχρονο απεικονιστικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Όλα τα συστήματα που συνθέτουν την χειρουργική ψηφιακή αίθουσα είναι τελευταίας γενιάς, με προδιαγραφές για μέγιστη απόδοση, με προσαρμόσιμη εγκατάσταση ή τοποθέτηση, ώστε να δημιουργούν έναν υπερσύγχρονο, ευέλικτο και ασφαλή χώρο χειρουργείου.

Η χειρουργική ψηφιακή αίθουσα περιλαμβάνει:

Η εγκατάσταση ψηφιακών χειρουργικών αιθουσών στα νοσοκομεία, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο για τον ασθενή, όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και κατ’ επέκταση για το ίδιο το νοσοκομείο:

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή
  • Άριστες συνθήκες υγιεινής και αντισηψίας
  • Έλεγχος των μηχανημάτων απομακρυσμένα
  • Έλεγχος, καταγραφή και διανομή εικόνων και video υψηλής ευκρίνειας οπουδήποτε χρειαστεί
  • Διασύνδεση της χειρουργικής αίθουσας με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου, ενεργή επικοινωνία με τα HIS/PACS διευκολύνοντας το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων
  • Ενσωμάτωση εργαλείων που συντελούν στο βέλτιστο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα
  • Δυνατότητα για εφαρμογή σύγχρονων ιατρικών μεθόδων χωρίς περιορισμούς

Για πληροφορίες επικοινωνείστε με την Εμπορική Δ/νση: 210 9714444