Ενδοαορτικές αντλίες & ασκοί (4)

Ενδοσκοπική αφαίρεση φλέβας (1)

Εξωσωματική υποστήριξη ζωής - ΕCMO (1)

Κάνουλες (2)

Οξυγονωτές (2)