Αρχική » Καρδιά
Show sidebar

EVH (Ενδοσκοπική αφαίρεση φλέβας) (1)

Vest - Υβριδικό μόσχευμα για bypass (2)

Εξωσωματική υποστήριξη ζωής - ΕCMO (1)

Κάνουλες (2)

Μηχανές εξωσωματικής κυκλοφορίας (2)

Οξυγονωτές (3)