Αεροστρώματα (4)

Αναισθησιολογικά (3)

Αναπνευστήρες (5)

Απινιδωτές (3)

Απολύμανση Αέρα (2)

Βοηθήματα κίνησης (4)

Μόνιτορς (16)

Νοσοκομειακές Κλίνες (5)

Προβολείς Χειρουργείου (3)

Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Δεδομένων (1)

Τοιχοποιία Χειρουργείου (1)

Ψηφιακή Αρθρωτή Χειρουργική Αίθουσα (1)

Στήλες Οροφής (1)

Χειρουργικές Τράπεζες (5)