Το τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης, προσηλωμένο στους στόχους και την φιλοσοφία της εταιρείας, έχει τον πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Οι παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή υποστήριξή του, είτε πρόκειται για μεγάλο Νοσοκομείο, είτε για ασθενή κατ’ οίκον.

Οι άνθρωποι του τμήματος είναι βιοϊατρικοί μηχανικοί που έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον ιατροτεχνολογικό χώρο και εκπαιδεύονται τακτικά στους Οίκους του εξωτερικού, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ιατρικός εξοπλισμός του πελάτη υποστηρίζεται τεχνικά, τόσο κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά από αυτήν, στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης ή κατόπιν κλήσης. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει και την περιοδική συντήρηση του κατά κανόνα ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και την αποκατάσταση πιθανών βλαβών. Στη διάθεση των έμπειρων τεχνικών της εταιρείας υπάρχουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και όργανα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών, καθώς και stock ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.