1997

  • Ιδρύεται η εταιρία τον Ιούλιο του 1997 με κύρια δραστηριότητα τη θεραπεία του Συνδρόμου της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας.
  • Ξεκινά η αποκλειστική συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστικό οίκο Respironics Inc (ΗΠΑ)