1998

  • Ξεκινά η δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα της Οξυγονοθεραπείας.
  • Ξεκινά η δραστηριότητα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη με νέο υποκατάστημα