1999

  • Εμπλουτίζεται η δραστηριότητα της εταιρίας με επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες (Αναπνευστήρες κατ’ οίκον νοσηλείας, νεφελοποιητές, θεραπεία άσθματος, παιδιατρικά προϊόντα).
  • Ξεκινά η δραστηριότητα της εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης με νέο υποκατάστημα μέσω αντιπροσώπου.