2001

  • Επεκτείνεται η δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα των Εργαστηρίων μελέτης ύπνου.
  • Η εταιρία πιστοποιείται με το πρότυπο ISO 9001 στους τομείς εμπορίας και διακίνησης ιατρικών συσκευών για την υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας και διαγνωστικών μηχανημάτων πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης.