2007

  • Η εταιρία ξεκινά το πρόγραμμα αναμόρφωσης (2007-2010) των υποκαταστημάτων της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Welcare.
  • Η εταιρία συμμετέχει στο εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΥΡΗΚΑ» (2007-2008).
  • Ξεκινά αποκλειστική συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστικό οίκο Aerogen (Ιρλανδία).