2009

Η πιστοποίηση ISO 9001: 2000 αναβαθμίζεται σε ISO 9001: 2008, βελτιώνοντας τις προσδοκίες και την ικανοποίηση των πελατών μέσω του συστηματικού ελέγχου των δραστηριοτήτων.