2019

  • Η ENICORE GMBH ορίζει το SANTAIR A.E. ως αποκλειστικό διανομέα για τα προϊόντα Hemostasis.
  • Η SANTAIR A.E. ίδρυσε νέο τμήμα αιμόστασης.