2020

  • Η MDoloris Medical Systems SAS ορίζει τη SANTAIR A.E. ως αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων της (monitors) στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Η SenTec AG ορίζει τη SANTAIR Α.Ε. ως αποκλειστικό διανομέα για το LuMon ™ SYSTEM.
  • Η SphingoTec GmbH ορίζει τη SANTAIR Α.Ε. ως αποκλειστικό διανομέα για τα προϊόντα Biomarker.