Τελευταία Νέα

Βράβευση της εφαρμογής Routify που χρησιμοποιεί η SANTAIR, στα Mobile Excellence Awards 2022

Με το Bronze Award βραβεύτηκε η εφαρμογή Routify της Synectics  που χρησιμοποιεί η εταιρία μας από το 2019,  στην κορυφαία εκδήλωση Mobile Excellence Awards 2022.

Με την mobile εφαρμογή Routify, γίνεται καλύτερη οργάνωση των καθημερινών διεργασιών και δρομολογίων για την αποστολή των προϊόντων μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε έγκαιρη διανομή, άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση του back office της εταιρίας μας και τελικά, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.