Καθημερινή και έγκαιρη υποστήριξη

Με υψηλή τεχνολογία προσφέρουμε λύσεις για κάθε ασθενή

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Santair AE έχοντας θέσει τον πελάτη στο κέντρο των δραστηριοτήτων της, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Οι συνεργάτες μας, άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στον ιατρικό χώρο και συνεχή εκπαίδευση στούς οίκους του εξωτερικού, είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, όπως:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
    Ανάλυση των αναγκών του πελάτη από τους υπευθύνους προϊόντων και υποβολή προτάσεων για την καλύτερη κάλυψή τους.
  • Επίδειξη προϊόντων
    Ειδικοί συνεργάτες με άριστη γνώση τόσο του προϊόντος όσο και των κλινικών εφαρμογών του, βρίσκονται στη διάθεση του πελάτη για την εκπαίδευσή του στην αποτελεσματικότερη χρήση του εξοπλισμού του.
  • Τεχνικές Υπηρεσίες
    Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισμού του πελάτη, τόσο κατά την εγγύηση καλής λειτουργίας όσο και μετά, στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης ή κατόπιν κλήσης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τόσο την περιοδική συντήρηση του κατά κανόνα ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού, όσο και την αποκατάσταση βλαβών. Στη διάθεση των έμπειρων τεχνικών της Εταιρείας υπάρχουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και όργανα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών, καθώς και stock ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Τεχνική Υποστήριξη

Το τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης, προσηλωμένο στους στόχους και την φιλοσοφία της εταιρείας, έχει τον πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Οι παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή υποστήριξή του, είτε πρόκειται για μεγάλο Νοσοκομείο, είτε για ασθενή κατ’ οίκον.

Οι άνθρωποι του τμήματος είναι βιοϊατρικοί μηχανικοί που έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον ιατροτεχνολογικό χώρο και εκπαιδεύονται τακτικά στους Οίκους του εξωτερικού, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ιατρικός εξοπλισμός του πελάτη υποστηρίζεται τεχνικά, τόσο κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά από αυτήν, στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης ή κατόπιν κλήσης. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει και την περιοδική συντήρηση του κατά κανόνα ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και την αποκατάσταση πιθανών βλαβών. Στη διάθεση των έμπειρων τεχνικών της εταιρείας υπάρχουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και όργανα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών, καθώς και stock ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.