Καθημερινή και έγκαιρη υποστήριξη

Με υψηλή τεχνολογία προσφέρουμε λύσεις για κάθε ασθενή

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η SANTAIR AE δραστηριοποιείται από το 1997 στην εισαγωγή, εμπορία και υποστήριξη υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  Aντιπροσωπεύοντας κορυφαίους διεθνείς κατασκευές ιατρικών μηχανημάτων, έχουμε αναπτύξει ένα πλέγμα υπηρεσιών για την ασφαλή, άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι συνεργάτες μας, άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στον ιατρικό χώρο και συνεχή εκπαίδευση στους πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους Οίκους του Εξωτερικού με τους οποίους συνεργαζόμαστε,  υποστηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τους πελάτες μας:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (σχετικά με τα προϊόντα, τη χρήση και συντήρησή τους)
 • Εγκατάσταση προϊόντων
 • Συνεχή εκπαίδευση για τη χρήση των μηχανημάτων
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Διαρκή ενημέρωση των πελατών για βελτιώσεις προϊόντων ή/και νέα προϊόντα

Με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, η SANTAIR AE είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για ιατρικό ή νοσοκομειακό εξοπλισμό.  Είμαστε δίπλα σας διαρκώς για να παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες σας, με αξιοπιστία, ευελιξία και σεβασμό.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, είναι δίπλα σας για να βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε.

Τεχνική Υποστήριξη

Το τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας  SANTAIR AE είναι προσηλωμένο στους στόχους και την φιλοσοφία της εταιρείας και έχει τον πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Οι παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή υποστήριξή του, είτε πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, είτε για ασθενή κατ’ οίκον.

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, είναι βιοϊατρικοί μηχανικοί που έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον ιατροτεχνολογικό χώρο. Εκπαιδεύονται τακτικά στους Ιατρικούς Οίκους του εξωτερικού, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ιατρικός εξοπλισμός του πελάτη υποστηρίζεται τεχνικά, τόσο κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά από αυτήν, στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης ή κατόπιν κλήσης. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει και την περιοδική συντήρηση του κατά κανόνα ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και την αποκατάσταση πιθανών βλαβών. Στη διάθεση των έμπειρων τεχνικών της εταιρείας SANTAIR AE υπάρχουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και όργανα ελέγχου και διάγνωσης βλαβών, καθώς και stock ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Ιατρική Πληροφορική

Eξελιγμένα και ολοκληρωμένα Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών αποφάσεων

Ο στόχος της υποστήριξης κλινικών αποφάσεων είναι να εμπλουτίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προσφέροντας εξειδικευμένες υποδείξεις και στοιχεία ακριβείας στους κλινικούς ιατρούς, βασισμένα στα διαθέσιμα κλινικά, εργαστηριακά, και θεραπευτικά δεδομένα.

Στα συστήματα αυτά εισάγεται η εμπειρία και η διαδικασία λήψης απόφασης από έναν ειδικό κλινικό ιατρό χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα, ώστε κάθε φορά που απαιτείται διάγνωση ασθενούς, αυτή η διαδικασία λήψης απόφασης να εφαρμόζεται αυτόματα στις πληροφορίες του ασθενούς και να αναλύεται έναντι όλων των διαθέσιμων πληροφοριών του συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεδομένων και κλινικών επισημάνσεων.

Έτσι επιτυγχάνεται:

Διερμηνεία δεδομένων εξετάσεων και ενημέρωση, κατάλληλες ειδοποιήσεις, προτάσεις θεραπείας και αυτόματες ιατρικές επιβεβαιώσεις
Οι ιατροί λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες ασθενών και τις καλύτερες δυνατές διερμηνείες αποτελεσμάτων χωρίς λάθη καθώς και εξατομικευμένες προτάσεις θεραπείας ανά ασθενή
Το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων αυτών εκτείνεται μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον σε πολλαπλά πεδία όπως ενδεικτικά:

 • Υγειονομικές εφαρμογές
 • Διερμηνεία και υποστήριξη διάγνωσης
 • Ιατρικός έλεγχος
 • Διαχείριση δεδομένων
 • Νοσηλευτικά πρωτόκολλα
 • Διοικητικές εφαρμογές